Pomylenie

Mylą wygadanie z wyedukowaniem.
Mylą prostotę z prostactwem.
Odwracają znaczenie słów.
Pomylili etykę z estetyką.

Valid XHTML 1.0 Strict