Nie zawsze radosna twórczość

Kilka publikacji - teksty, grafiki, kody źródłowe, programy, które stworzyłem dla własnych potrzeb lub w ramach studiów.

Artykuły związane z informatyką

Nowe artykuły publikowane są na moim koncie na Githubie w języku angielskim.

Użytki

 • Wtyczka do Greasemonkey dla Firefoksa umożliwiająca ściąganie podcastów na dysk ze stron Polskiego Radia. Najnowsza wersja do pobrania z UserScripts.org oraz jako dodatek do Firefoksa stąd. Proces instalacji dla Opery podany jest tutaj.
 • Skrypt do dodawania plików multimedialnych na listę odtwarzania Totema. Rozpoznaje plik multimedialny po rozszerzeniu i typie mediów, omija inne pliki. Minimalizuje wystąpienia błędu GstDecodeBin: To wygląda na plik tekstowy. Do ustawienia jako element menu kontekstowego Nautilusa przy użyciu nautilus-actions. Skopiuj skrypt do /usr/local/bin/totem-enqueue, nadaj mu prawa (chmod 755) i zaimportuj do nautilus-actions przygotowaną przeze mnie konfigurację akcji. Do pobrania również starsza wersja skryptu.
 • Metoda do rysowania tekstowych tabel (ASCII art) automatycznie dopasowujących się do podanej zawartości napisana w Ruby.
 • Programik (Windows, załączony plik źródłowy C++) kopiujący linia po linii tekst z pliku określonego przy wywołaniu. Kolejne linie są czytane po wciśnięciu klawisza SHIFT w dowolnym oknie dowolnej aplikacji (program może działać w tle). Do ściągnięcia wraz z kodem źródłowym tutaj.
 • Skrypty BAT powłoki Windows dodające (i usuwające - deinstalator jest w zestawie ;-)) polecenie kompilowania i uruchomienia pliku źródłowego Javy do menu kontekstowego Windows. Skrypt instalacyjny daje możliwość ustawienia polecenie kompilowania i uruchomienia jako akcję domyślną (open, dwukrotne kliknięcie na ikonę pliku) dla plików .java. Jest to przydatne przy pisaniu programów w np. Notepad2, gdzie skrótem CTRL+L można wywołać tę akcję - taki był cel, kiedy pisałem te skrypty. Jeżeli nie masz JDK, pobierz je ze strony Suna.
  Skrypt instalacyjny wymaga ustawienia zmiennej środowiskowej JAVA_HOME - sprawdź, czy nie masz już takiej w systemie (może wskazywać na inny katalog). Skrypty działają bezpośrednio na rejestrze Windows - używasz na własną odpowiedzialność.
 • Integracja RCS-a z menu kontekstowym Windows. Skrypty wraz z "najnowszym" wydaniem RCS dla Windows operują bezpośrednio na rejestrze Windows - używasz na własną odpowiedzialność. RCS wymaga ustawienia zmiennej środowiskowej TZ - nie zapomnij o tym.

Studenckie

 • Moja praca dyplomowa Wpływ warunków transmisyjnych na efektywność pracy systemu nawigacyjnego GPS (The transmission conditions influence on position accuracy in NAVSTAR-GPS system), gdzie przedstawiłem i zbadałem implementację systemu NAVSTAR-GPS z programowym odbiornikiem (SDR) w środowisku MATLAB Simulink z wykorzystaniem technologii Embedded MATLAB. W przypadku użycia jakiegokolwiek fragmentu mojej pracy proszę o wyraźne zaznaczenie źródła! Plik BibTeX do bibliografii, download BibTeX master thesis entry file here.
 • Prosta gra wprowadzająca do programowania grafiki w OpenGL ES (OpenGL dla systemów wbudowanych) bazująca na radzieckiej grze konsolowej o Wilku i Zającu. Pliki projektu gry (C++, Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition) opartego o POWERVR SDK dla OpenGL ES 1.x dostępne są tutaj. Dokumentacja w formacie Javadoc. Uwaga. Aby uruchomić grę, należy skopiować z archiwum pliki DLL znajdujące się w OGLES\Build\Builds\OGLES\WindowsPC\Lib do folderu instalacyjnego Windows (standardowo C:\WINDOWS).
 • Prezentacja PPT na temat technik zwiększania dokładności pomiarów GPS. Skrócony spis treści: wstęp do GNSS, omówienie DGPS (GPS różnicowy), system EGNOS, pomiary fazy Real-Time Kinematic (RTK, sieć RTK - N-RTK), wirtualne stacje referencyjne (VRS). Brak bibliografii.
 • Realizacja transferu plików po protokole OBEX na łączu Bluetooth w C (Linux, w ZIP-ie kod z Makefile oraz plik binarny). Dokumentacja po polsku. Proszę zajrzeć do dokumentacji, aby sprawdzić wymagane biblioteki oraz ich wersje (nie sprawdzam przed kompilacją).
 • Implementacja w C (Linux, w ZIP-ie kod z Makefile oraz plik binarny) prostej aplikacji klient-serwer do przesyłania plików po TCP/IP z własnym protokołem wewnętrznym. Dokumentacja po polsku. Proszę zajrzeć do dokumentacji, aby sprawdzić wymagane biblioteki oraz ich wersje (nie sprawdzam przed kompilacją).
 • Pokaz podstawowych możliwości Speech API (SAPI) pod Windows. Autorska grafika, własny wybór tekstów piosenek (i nie tylko). SAPI działa tylko i wyłącznie pod IE po dodaniu witryny do zaufanych oraz uaktywnieniu ActiveX.
 • Techniczny opis WiBree - geneza technologii, warstwa fizyczna, opis protokołu proponowanego przez Nokię i firmy współpracujące według informacji na grudzień 2007. Przypisy objaśniające technologie towarzyszące, obszerna bibliografia. Plus autorski projekt możliwego zastosowania technologii WiBree.
 • Dokumentacja UML dwóch funkcjonalności teoretycznego systemu zarządzania bankiem. Załączony dokument wizji oraz wygenerowany kod w C++. Rysunki wykonałem przy pomocy Dia, UML w shareware'owym Visual Paradigm for UML.
 • Referat i prezentacja PowerPoint na temat komputerów macierzowych z maja 2006. Bibliografia.
 • Kilka implementacji w C (Microsoft Visual Studio 6, Windows) podstawowych struktur danych i algorytmów (threaded tree, binary tree, heap, stack, queue, list, konwersje liczb, odwrotna notacja polska RPN). Dużo! komentarzy do kodu.

Webdesign i nie tylko

Zapraszam do zapoznania się z galerią zdjęć witryn, dla których zaprojektowałem i wykonałem szatę graficzną, a większości również CMS. Zamieściłem tam także wykonane przeze mnie materiały do druku, interfejsy aplikacji, itp.

Pod tym linkiem znajduje się moja animacja Flash (jedna z nielicznych, które są jeszcze w sieci).

And now for something completly different

Valid XHTML 1.0 Strict